Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tùng Khánh

Địa chỉ: Số 131 Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng

Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0936.661.362 - 0904.045.045

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Ngày đăng: 04-12-2020 | 2:55 PM | 96 Lượt xem | Người đăng: admin1
Để tham khảo Danh sách cổ đông lớn, cổ đông chiến lược, người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ:

https://drive.google.com/file/d/1VdskOFTyRvqDzoAMz9NetzUeUAc38uny/view?usp=sharing
 Chia sẻ
 Xem thêm: ,