Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tùng Khánh

Địa chỉ: Số 131 Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng

Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0936661362

NQ HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

Ngày đăng: 19-01-2022 | 10:23 AM | 108 Lượt xem | Người đăng: admin1
HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh đã họp và thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Chi tiết xem: Tại đây
 Chia sẻ
 Xem thêm: ,