Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tùng Khánh

Địa chỉ: Số 131 Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng

Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0936.661.362 - 0904.045.045

Tài liệu họp tham khảo cho cổ đông

Ngày đăng: 20-10-2021 | 1:55 PM | 43 Lượt xem | Người đăng: admin1
Kính gửi quý cổ đông Công ty tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 tham khảo
Chi tiết: tại đây
 Chia sẻ
 Xem thêm: ,