Right
Left
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tung Khanh Limited Company

Address: 131 Quan Tru Street, Dong Hoa Ward, Kien An District, Haiphong

Contact us via hotlines: 0936.661.362 - 0904.045.045

  • Tung Khanh Limited Company

  • Địa chỉ: 131 Quan Tru Street, Dong Hoa Ward, Kien An District, Haiphong
  • Điện thoại: 0313.877.996 - 0313.877.259 - Fax: 
Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: