Tiếng Việt Tiếng Anh
Tung Khanh Limited Company

Address: 131 Quan Tru Street, Dong Hoa Ward, Kien An District, Haiphong

Contact us via hotlines: +842253.877.996 - 2253.877.259

  • Tung Khanh Limited Company

  • Địa chỉ: 131 Quan Tru Street, Dong Hoa Ward, Kien An District, Haiphong
  • Điện thoại: 02253.877.996 - 02253.877.259 - Fax: 
Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: