Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tùng Khánh

Địa chỉ: Số 131 Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng

Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0936.661.362 - 0904.045.045

Nghị quyết và Công bố thông tin thay đổi CTHĐQT

Ngày đăng: 04-12-2020 | 10:55 AM | 144 Lượt xem | Người đăng: admin1
https://drive.google.com/file/d/1xRcgrsQiBDOMGswg5NeclO06ZZeVxUO7/view?usp=sharing Nghị quyết bầu mới Chủ Tịch Hội Đồng
 Chia sẻ
 Xem thêm: ,