Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tùng Khánh

Địa chỉ: Số 131 Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng

Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0936.661.362 - 0904.045.045

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Thị Khánh Ly

Ngày đăng: 28-09-2021 | 3:00 PM | 62 Lượt xem | Người đăng: admin1
Thông báo giao dịch của người nội bộ:
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Khánh Ly
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT
- Mã chứng khoán: TKG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200.000 CP (tỷ lệ 4,32%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: lý do tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/10/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/10/2021.
 Chia sẻ
 Xem thêm: ,