Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tùng Khánh

Địa chỉ: Số 131 Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng

Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0936661362

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Ngày đăng: 21-05-2022 | 10:09 AM | 38 Lượt xem | Người đăng: admin1
Công ty kính gửi đến Quý cổ đông nội dung Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2022.
Chi tiết vui lòng xem: tại đây
 Chia sẻ
 Xem thêm: ,