Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tùng Khánh

Địa chỉ: Số 131 Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng

Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0936661362

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày đăng: 27-04-2022 | 3:57 PM | 81 Lượt xem | Người đăng: admin1
Công ty xin thông báo Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tới Quý cổ đông Công ty.
Chi tiết xem: tại đây.
 Chia sẻ
 Xem thêm: ,