Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tùng Khánh

Địa chỉ: Số 131 Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng

Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0936661362

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2023

Ngày đăng: 20-10-2023 | 3:47 PM | 438 Lượt xem | Người đăng: admin1
Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 và các văn bản giải trình liên quan. 

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây:
1. Báo cáo tài chính quý 3/2023
2. Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ
3
. CBTT Báo cáo tài chính định kỳ
 Chia sẻ
 Xem thêm: ,