Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tùng Khánh

Địa chỉ: Số 131 Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng

Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0936661362

Báo cáo thường niên năm 2020

Ngày đăng: 23-03-2021 | 4:59 PM | 643 Lượt xem | Người đăng: admin1
Kính gửi các quý nhà đầu tư và cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh!
Sau đây là báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty.
 Chia sẻ
 Xem thêm: ,