Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tùng Khánh

Địa chỉ: Số 131 Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng

Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0936661362

BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025

Ngày đăng: 05-05-2021 | 3:54 PM | 657 Lượt xem | Người đăng: admin1
Kính gửi các Quý cổ đông/ nhà Đầu tư của Công ty!

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh xin công bố Biên bản họp của Ban Kiếm Soát về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
 Chia sẻ
 Xem thêm: ,