Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tùng Khánh

Địa chỉ: Số 131 Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng

Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0936661362

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

Ngày đăng: 29-12-2022 | 4:12 PM | 447 Lượt xem | Người đăng: admin1
Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh xin gửi đến Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022.

Chi tiết xin vui lòng xem: tại đây
 Chia sẻ
 Xem thêm: ,