Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tùng Khánh

Địa chỉ: Số 131 Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng

Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0936661362

NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN HỌP, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày đăng: 30-06-2023 | 4:32 PM | 503 Lượt xem | Người đăng: admin1
Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh xin gửi đến Quý cổ đông Biên bản, Nghị quyết và Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Chi tiết xin vui lòng xem: tại đây
 Chia sẻ
 Xem thêm: ,