Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tùng Khánh

Địa chỉ: Số 131 Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng

Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0936661362

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022 VÀ SƠ YẾU LÝ LỊCH HĐQT

Ngày đăng: 29-12-2022 | 4:17 PM | 371 Lượt xem | Người đăng: admin1
Công ty cổ phần Sản xuất và Thương Mại Tùng Khánh xin gửi đến quý cổ đông Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 và Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT mới.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây:
1. Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022
2. Sơ yếu lý lịch 
 Chia sẻ
 Xem thêm: ,