Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tùng Khánh

Địa chỉ: Số 131 Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng

Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0936661362

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022

Ngày đăng: 07-12-2022 | 5:04 PM | 331 Lượt xem | Người đăng: admin1
Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây.
 Chia sẻ
 Xem thêm: ,